Din röst skapar förändring


Plattform för framställningar och politisk dialog

14 miljoner personer engagerar sig på vår plattform för att aktivt ta itu med sociala problem.

Varje dag har människor framgång med online-petitioner. Vi stödjer din kampanj från skapande till leverans.

openPetition är politiskt neutral, ideell och oberoende. Vi ger varje person en röst - oavsett hur stor eller liten din oro är.

Vad vill du förändra idag?

Aktuella framställningar

7 446 nya signaturer

17 554 Signaturer
109 dagar återstående

1 041 nya signaturer

2 061 Signaturer
68 dagar återstående

504 nya signaturer

505 Signaturer
124 dagar återstående

435 nya signaturer

3 083 Signaturer
64 dagar återstående

283 nya signaturer

283 Signaturer
88 dagar återstående

129 nya signaturer

843 Signaturer
86 dagar återstående

58 nya signaturer

13 299 Signaturer
18 dagar återstående

58 nya signaturer

647 Signaturer
2 dagar återstående

Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu