Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

14 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të adresuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit kanë sukses me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

openPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur. Ne i japim çdo personi një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është shqetësimi juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Peticionet aktuale

7 631 nënshkrime të reja

1 039 nënshkrime të reja

2 057 nënshkrimet
68 ditë mbetur

444 nënshkrime të reja

3 082 nënshkrimet
64 ditë mbetur

278 nënshkrime të reja

278 nënshkrimet
88 ditë mbetur

129 nënshkrime të reja

58 nënshkrime të reja

58 nënshkrime të reja

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani