Migration

Dringender Aufruf zur Verhinderung einer Abschiebung: Rettung eines Lebens – Bashar Salman Al-Ithawi

Petitionen är riktat mot
Gemeindeamt
1 741 Stödjande

Insamlingen är klar

1 741 Stödjande

Insamlingen är klar

  1. Startad januari 2024
  2. Insamlingen är klar
  3. Förbered inlämning
  4. Dialog med mottagare
  5. BeslutBidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu