Migrácia

Dringender Aufruf zur Verhinderung einer Abschiebung: Rettung eines Lebens – Bashar Salman Al-Ithawi

Petícia je zameraná na
Gemeindeamt
1 741

Zbierka bola ukončená

1 741

Zbierka bola ukončená

  1. Zahájená januára 2024
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Pripravte na odovzdanie
  4. Dialóg s príjemcom
  5. RozhodnutiePomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz