Migrasjon

Dringender Aufruf zur Verhinderung einer Abschiebung: Rettung eines Lebens – Bashar Salman Al-Ithawi

Kampanje tas opp
Gemeindeamt
1 741 Støttende

Innsamling ferdig

1 741 Støttende

Innsamling ferdig

  1. Startet januar 2024
  2. Innsamling ferdig
  3. Forbered innlevering
  4. Dialog med mottaker
  5. BeslutningBidra til å styrke innbyggermedvirkning. Vi ønsker å gjøre dine bekymringer hørt samtidig som vi forblir uavhengige.

Markedsfør nå