Just lanserade

på tema Familj

Nyligen skapade initiativ, sorterade efter skapningsdatum. Initiativ listas från minst 5 underskrifter och tidigast efter 24 timmar.

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

Vi stöder

openPetition International