Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

Shikoni një problem dhe dëshironi të bëni diçka për të? Ti nuk je vetëm! 12 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të trajtuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit lulëzojnë me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

OpenPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur.
Ne i japim të gjithëve një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është kauza juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Nisma të bllokuara — Bashkimi Evropian

Këto nisma shkelin Kushtet e Përdorimit. Iniciatorët nuk kanë paraqitur një version të rishikuar brenda afatit të caktuar. Për arsye transparence, arsyeja e pezullimit dhe teksti i iniciativës mbeten të dukshme. ju mund të protestoni mbylljen e peticionit.

Nuk u gjetën asnjë kërkesë për këtë kombinim filtri.

Rivendosni filtrin | Krijoni një peticion të ri.

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani