Επιτυχή αιτήματα

στο Θέμα Μεταφορές

Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν εκπληρώσει εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει το στόχο τους. Οι εκκινητές αποφασίζουν, όταν μια πρωτοβουλία είναι επιτυχής. Τι μπορεί να κάνει η αφοσίωσή σας και οι αναφορές σας, μπορείτε να μάθετε εδώ

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition