Úspešné obavy

na Premávka

Tieto iniciatívy dosiahli alebo čiastočne splnili svoj cieľ. Iniciátori sa rozhodnú, keď bude iniciatíva úspešná. Zistite, čo môže váš záväzok a petície urobiť tu.

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International