Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

14 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të adresuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit kanë sukses me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

openPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur. Ne i japim çdo personi një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është shqetësimi juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Peticionet aktuale

19 216 nënshkrime të reja

19 403 nënshkrimet
45 ditë mbetur

2 363 nënshkrime të reja

2 095 nënshkrime të reja

48 409 nënshkrimet
9 ditë mbetur

1 776 nënshkrime të reja

22 057 nënshkrimet
72 ditë mbetur

1 670 nënshkrime të reja

1 681 nënshkrimet
82 ditë mbetur

1 614 nënshkrime të reja

1 688 nënshkrimet
17 ditë mbetur

1 141 nënshkrime të reja

40 905 nënshkrimet
17 ditë mbetur

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani