Vyhľadajte petície, uznesenia, príspevky do blogu, komentáre a argumenty

Chcete vedieť, či už existuje petícia na tému a čo sa s ňou stalo? Vyhľadávajte vo všetkých petíciách na stránke OpenPetition a jej podstránkach.

Vyhľadávanie sa poskytuje prostredníctvom služby Vyhľadávanie Google.

Vyhľadajte témy

Zahraničná politika Na postavenie Vzdelanie Občianske práva Ochrana údajov Energia Rodina Zdravie Internet Kultúra Poľnohospodárstvo Médiá Migrácia Ochrana menšín Bezpečnosť Sociálne Športy Dane životné podmienky zvierat Prostredie Premávka Administrácia Hospodárstvo Veda Žiť

Vyhľadávanie v regiónoch


Vyhľadajte stav

Aktuálne kolekcie Práve začaté Vypršané zbierky podpisov Prebiehajúce obavy Úspešné obavy Po dokončení dialógu s prijímačom Neúspešné obavy Zablokované iniciatívy

prebiehajúce zbierky

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz