Αναζήτηση ψηφισμάτων, αποφάσεων, καταχωρήσεων σε blog, σχολίων και επιχειρημάτων

Θέλετε να μάθετε αν υπάρχει ήδη ένα αίτημα σχετικά με ένα θέμα και τι έχει γίνει γι 'αυτό; Αναζήτηση σε όλες τις αναφορές στο openPetition και τις υποσελίδες του.

Η αναζήτηση έγινε μέσω της μηχανής αναζήτησης της google.

Αναζήτηση ανά θέμα

Εξωτερική πολιτική Κατασκευές Παιδεία Πολιτικά δικαιώματα Πολιτική απορρήτου Ενέργεια Οικογένεια Υγεία Διαδίκτυο Πολιτισμός Γεωργία Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Μετανάστευση Προστασία μειονοτήτων Ασφάλεια Κοινωνική πολιτική Αθλητισμός Φόροι Δικαιώματα των ζώων Περιβάλλον Μεταφορές Διοίκηση Οικονομία Επιστήμη Στέγαση

Αναζήτηση με βάση τις περιοχές


Αναζήτηση με βάση την κατάσταση

Τρέχουσες συλλογές Μόλις ξεκίνησε Εκκρεμείς συλλογές υπογραφών Αιτήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη Επιτυχή αιτήματα Μετά το τέλος του διαλόγου με τον δέκτη οι υποθέσεις σας απετυχαν Αποκλεισμένες πρωτοβουλίες

τρέχουσες συλλογές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα