Trafik&transport

Zukunft auf Schiene - A jövő sínen van

Peticioni drejtohet tek
An die politischen Entscheidungsträger*innen in Österreich und Ungarn - Ez az online petíció az osztrák, illetve a magyar politikai döntéshozók felé irányul
3.468 mbështetësit
69% arritur 5.000 për objektivin e mbledhjes
  1. Filluar mars 2021
  2. Mbledhja akoma > 3 muaj
  3. Nënshtrim
  4. Dialog me marrësin
  5. Vendim

Unë bie ndakort me ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave personave. Kërkuesi mund të shikojë Emri dhe vendi dhe përcjellë këtë informacion tek marrësi. unë mund të dorëheq miratimin tim në çdo kohë

kurs kohe

3.468

Nënshkrime totale

3.017

nënshkrimet Bashkimi Evropian

13

Nënshkrimet në ditë mesatarisht

25.03.2021

dita më e suksesshme e peticionit

Afiniteti ndaj temës. Çfarë ka të ngjarë të zbatohet?

36%

ndikohen drejtpërdrejt

19%

mund të ndikohet në të ardhmen

27%

ndihmë në përhapjen e çështjes

20%

përpiqem të bind të tjerët për çështjen

Shpërndarja gjeografike e nënshkrimeve

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani