Μεταφορές

Zukunft auf Schiene - A jövő sínen van

Η αναφορά απευθύνεται σε
An die politischen Entscheidungsträger*innen in Österreich und Ungarn - Ez az online petíció az osztrák, illetve a magyar politikai döntéshozók felé irányul
3.468 Υποστηρικτές
69% έχει επιτευχθεί 5.000 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2021
  2. Συλλογή ακόμα > 3 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Χρονική πορεία

3.468

Σύνολα υπογραφών

3.017

Υπογραφές Ευρωπαϊκή Ένωση

13

Υπογραφές ανά ημέρα κατά μέσο όρο

25.03.2021

την πιο δυνατή ημέρα της αναφοράς

Εγγύτητα στο θέμα. Τι είναι πιο πιθανό να συμβεί;

36%

sind selber direkt betroffen

19%

könnten in Zukunft betroffen sein

27%

helfen, das Anliegen zu verbreiten

20%

versuchen andere von dem Anliegen zu überzeugen

Γεωγραφική κατανομή των υπογραφών

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα