Μεταφορές

Zukunft auf Schiene - A jövő sínen van

Η αναφορά απευθύνεται σε
An die politischen Entscheidungsträger*innen in Österreich und Ungarn - Ez az online petíció az osztrák, illetve a magyar politikai döntéshozók felé irányul
3.547
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 24.03.2022
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Χρονική πορεία

3.547

Σύνολα υπογραφών

3.094

Υπογραφές από Ευρωπαϊκή Ένωση

3

Υπογραφές ανά ημέρα κατά μέσο όρο

25.03.2021

την πιο δυνατή ημέρα της αναφοράς

Εγγύτητα στο θέμα. Τι είναι πιο πιθανό να συμβεί;

36%

Επηρεάζονται άμεσα

19%

Θα μπορούσαν να επηρεαστουν στο μέλλον

27%

Βοηθήστε να διαδωθεί το αίτημα

20%

Προσπαθήστε να πείσετε και άλλους για το αίτημα

Γεωγραφική κατανομή των υπογραφών

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα