Success

Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi

petitioner
Petition is directed to
Európska komisia
1,070,865 1,070,865 in European Union
The petition is accepted.
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Success

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Vyzývame Európsku komisiu, aby členským štátom navrhla zakázať glyfozát, zreformovala postup schvaľovania pesticídov a stanovila záväzné ciele pre celú EÚ týkajúce sa znižovania používania pesticídov. Zakázať herbicídy na báze glyfozátu, pretože vystavenie sa týmto látkam sa u ľudí spája s rakovinou a tieto prípravky vedú k degradácii ekosystémov; zaistiť, aby sa vedecké hodnotenie pesticídov pre schválenie regulačným orgánom EÚ zakladalo len na publikovaných štúdiách, ktoré zadávajú príslušné verejné orgány, a nie sektor výroby pesticídov; stanoviť záväzné ciele pre celú EÚ týkajúce sa znižovania používania pesticídov v snahe o ich úplné odstránenie v budúcnosti.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now