Success

Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi

Mika Theis LEANDRO
Petition is directed to
Eiropas Komisija
1.070.865 Supporters 1.070.865 in European Union
The petition is accepted.
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Success

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Mēs aicinām Eiropas Komisiju ierosināt dalībvalstīm aizliegt glifosātu, reformēt pesticīdu apstiprināšanas procedūru un visā ES noteikt obligātus mērķrādītājus, pēc kuriem samazināt pesticīdu lietojumu. Aizliegt glifosāta herbicīdus, kuru iedarbība uz cilvēkiem tiek saistīta ar vēzi un kuru lietošana ir degradējusi ekosistēmas; panākt, ka ES regulatīvajam apstiprinājumam nepieciešamais zinātniskais pesticīdu novērtējums tiek pamatots vienīgi ar publicētiem pētījumiem, ko pasūtījušas kompetentas publiskās iestādes, nevis pesticīdu nozare; visā ES noteikt obligātus mērķrādītājus pesticīdu lietojuma samazināšanai, tādējādi gādājot par tādu nākotni, kas būtu brīva no pesticīdiem.

Thank you for your support, Mika Theis LEANDRO

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now