Success

Забрана на използването на глифозат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди

petitioner
Petition is directed to
Европейска комисия
1,070,865 1,070,865 in European Union
The petition is accepted.
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Success

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Призоваваме Европейската комисия да предложи на държавите членки да забранят използването на глифозат, да реформират процедурата за одобрение на пестициди и да определят задължителни за целия ЕС цели за намаляване на използването на пестициди. Да се забрани използването на хербициди на основата на глифозат, излагането на който беше свързано със случаи на ракови заболявания при хора и доведе до деградация на екосистемите; да се гарантира, че научната оценка на пестициди за регулаторно одобрение от ЕС се основава само на публикувани изследвания, които са възложени от компетентните държавни органи, а не от производителите на пестициди; да се определят задължителни за целия ЕС цели за намаляване на използването на пестициди с цел постигане на бъдеще без пестициди.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now