Success

Förbjud glyfosat och skydda människor och miljön mot giftiga bekämpningsmedel

petitioner
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
1,070,865 1,070,865 in European Union
The petition is accepted.
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Success

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Vi uppmanar Europeiska kommissionen att lägga fram ett förslag för medlemsstaterna om att förbjuda glyfosat, se över godkännandeförfarandet för bekämpningsmedel och fastställa bindande mål för hela EU om minskad användning av bekämpningsmedel. Att förbjuda glyfosatbaserade växtbekämpningsmedel. Exponering för dessa har kopplats till cancer hos människor och har lett till nedbrytning av ekosystem. Man bör se till att den vetenskapliga bedömningen av bekämpningsmedel i EU:s godkännandeförfarande endast bygger på offentliggjorda studier som beställts av behöriga offentliga myndigheter och inte av bekämpningsmedelsindustrin. Man bör fastställa bindande mål för hela EU om minskad användning av bekämpningsmedel i syfte att uppnå en framtid fri från bekämpningsmedel.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now