Success

Prepovejmo glifosat ter obvarujmo ljudi in okolje pred strupenimi pesticidi

petitioner
Petition is directed to
Evropska komisija
1,070,865 1,070,865 in European Union
The petition is accepted.
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Success

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Evropsko komisijo pozivamo, naj državam članicam predlaga prepoved glifosata, izvede reformo postopka odobritve pesticidov in za celotno EU določi zavezujoče cilje glede zmanjševanja uporabe pesticidov. Prepovedati herbicide na osnovi glifosata, katerim izpostavljenost se povezuje z rakom pri človeku in povzroča degradacijo ekosistemov; poskrbeti, da strokovna ocena pesticidov pri regulatorni odobritvi v EU temelji izključno na objavljenih študijah, ki jih naročijo pristojni javni organi in ne proizvajalci pesticidov; za celotno EU določiti zavezujoče cilje glede zmanjševanja uporabe pesticidov, da bi bila naša prihodnost brez pesticidov.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now