Success

Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest

petitioner
Petition is directed to
Euroopa Komisjon
1,070,865 1,070,865 in European Union
The petition is accepted.
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Success

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Nõuame, et Euroopa Komisjon teeks liikmesriikidele ettepaneku keelustada glüfosaat, reformiks pestitsiidide heakskiitmise menetlust ja kehtestaks kogu ELis kohustuslikud eesmärgid pestitsiidide kasutamise vähendamiseks. Keelustada glüfosaati sisaldavad herbitsiidid, millega kokkupuudet seostatakse vähi tekkega inimestel ja mis on toonud kaasa ökosüsteemide seisukorra halvenemise; tagada, et ELi regulatiivse ameti heakskiidu saamiseks läbiviidav pestitsiidide teaduslik hindamine tugineks üksnes avaldatud uuringutele, mille on tellinud pädevad ametiasutused, mitte pestitsiiditööstus; kehtestada kogu ELis kohustuslikud eesmärgid pestitsiidide kasutamise vähendamiseks, et tulevik oleks pestitsiidivaba.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now