Zachování občanství EU

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropská komise
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Zachování občanství EU uděleného na základě Smluv V zájmu zachování práva občanů Unie svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států v objektivně existujících podmínkách svobody a důstojnosti (směrnice 2004/38/ES) a v zájmu zamezení situaci, kdy by se občané Unie stali v procesu jednání podle článku 50 SEU trumfem jedné ze stran, žádá Komisi, aby předložila návrh s cílem zachovat práva vyplývající z občanství EU pro všechny, kdo již svého práva na volný pohyb využili předtím, než daný členský stát z Unie vystoupil, a pro ty občany vystupujícího státu, kteří si chtějí ponechat status občana Unie.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now