ES pilsonības saglabāšana

Petitioner not public
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Līgumos atzītās ES pilsonības saglabāšana Lai gādātu par Savienības pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā atbilstīgi objektīviem brīvības un cieņas nosacījumiem (Direktīva 2004/38/EK) un lai novērstu, ka saskaņā ar LES 50. pantu notiekošajās sarunās Savienības pilsoņus izmanto kā “tirgošanās elementus”, aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par to, ka visas tās personas, kas pirms kādas dalībvalsts izstāšanās no Eiropas Savienības jau ir izmantojušas savas tiesības brīvi pārvietoties, un tie pilsoņi, kuru valstspiederības valsts izstājas no ES un kuri vēlas saglabāt savu Savienības pilsoņa statusu, saglabā ES pilsoņa tiesības.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now