Të drejtat e qytetarit

WE CALL on the EU Commission to take the necessary steps to strengthen the position of the regions.

Peticioni drejtohet tek
European Commission
13 mbështetësit 13 në Bashkimi Evropian
0% nga 1.000.000 për kuorumin
 1. Filluar 15.07.2021
 2. Mbledhja akoma > 3 muaj
 3. Nënshtrim
 4. Dialog me marrësin
 5. Vendim
Unë bie ndakort me ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave personave. Kërkuesi mund të shikojë Emri dhe vendi dhe përcjellë këtë informacion tek marrësi. unë mund të dorëheq miratimin tim në çdo kohë

WE NOTICE that the conditions for the EU basic regions differ in political status. Some regions have strong and extensive legislative powers, others are limited to specific public sectors, while yet other EU regions are bureaucratic constructions without any real democratic legislative powers.  

WE NOTICE that the belief in state-based democracy is falling among all age groups – many citizens seem to be slipping away from politics.  

WE NOTICE that the lack of standardised nomination and voting procedures among Member States for the European Committee of the Regions (CoR) causing inequality among the CoR members. 

WE NOTICE that the Member States are permitted interpretive precedence to ARTICLE 3b on subsidiarity in the Treaty of the European Union. Subsequently, the Principle of Subsidiarity in an EU context is mostly applied between the EU and the Member State. 

WE NOTICE that the Treaty on the European Union states: RESOLVED to continue the process of creating an ever-closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as closely as possible to the citizen in accordance with the principle of subsidiarity.

arsye

WE CALL on the European Commission to strengthen the position of the regions in the EU system and take the necessary steps, in collaboration with the Member States, to extend the Principle of Subsidiarity in ARTICLE 3b in the Treaty of the European Union to specifically include the regions and local governments as suggested in the preamble to the Treaty “in which decisions are taken as closely as possible to the citizen in accordance with the principle of subsidiarity”

Stronger and more active regions is the future of Europe. The concept of the Regions of Europe, as described in more details on my web page, may benefit all parties - the EU, the Member States, the Regions as well as giving the local communities and individual citizens a more profound influence over politics.

Visit our web page “Regions of Europe - a necessity”

Ju faleminderit shumë për mbështetjen tuaj , Göran Hansson nga Marieholm
Pyetje për iniciatorin

Kjo kërkesë është përkthyer në gjuhët vijuese

Versioni i ri i gjuhës

lajm

 • Sehr geehrte Unterstützende,

  die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

  Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

  Ihr openPetition-Team

 • This is a tip from the openPetition editorial team:

  This petition is in conflict with Point 1.4 the terms of use for admissible petitions.

  Please provide a source (Link/URL) for the following quote:
  "This is necessary “to ensure that decisions are taken as closely as possible to the citizen in accordance with the principle of subsidiarity”."

Asnjë PRO argument ende.

Asnjë argument CONTRA akoma.

Pse njerëzit firmosin

 • në 07/09/2021

  Regionalism is the only way forward for Europe.

 • në 21/07/2021

  Regionalism är ett viktigt men underskattat verktyg för att skydda och utveckla demokratin i Euripa.

 • Anita Hansson Marieholm

  në 20/07/2021

  The states are leading us in the wrong direction. The citizens must have more control.

 • në 15/07/2021

  It should be easier for people to have a say on a grassroots level.

 • në 15/07/2021

  Democracy requires that political decisions are taken as close to the citizens as possible.

Mjetet për përhapjen e peticionit.

A keni faqen tuaj të internetit, një blog apo një portal të tërë në internet? Bëhuni një avokat dhe shumëfish për këtë kërkesë. Ne kemi banderolat, widget dhe API (ndërfaqen) për tu futur në faqet tuaja.

Shenjë widget për faqen tuaj të internetit

API (ndërfaqe)

/petition/online/we-call-on-the-eu-commission-to-take-the-necessary-steps-to-strengthen-the-position-of-the-regions/votes
Përshkrim
Numri i nënshkrimeve në openPetition dhe nëse është e aplikueshme faqe e jashtme
Metoda HTTP
GET
Format e kthimit
JSON

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International