Πολιτικά δικαιώματα

WE CALL on the EU Commission to take the necessary steps to strengthen the position of the regions.

Η αναφορά απευθύνεται σε
European Commission
12 Υποστηρικτές 12 σε Ευρωπαϊκή Ένωση
0% του 1.000.000 για απαρτία
 1. Ξεκίνησε 15/7/2021
 2. Συλλογή ακόμα > 3 μήνες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

WE NOTICE that the conditions for the EU basic regions differ in political status. Some regions have strong and extensive legislative powers, others are limited to specific public sectors, while yet other EU regions are bureaucratic constructions without any real democratic legislative powers.  

WE NOTICE that the belief in state-based democracy is falling among all age groups – many citizens seem to be slipping away from politics.  

WE NOTICE that the lack of standardised nomination and voting procedures among Member States for the European Committee of the Regions (CoR) causing inequality among the CoR members. 

WE NOTICE that the Member States are permitted interpretive precedence to ARTICLE 3b on subsidiarity in the Treaty of the European Union. Subsequently, the Principle of Subsidiarity in an EU context is mostly applied between the EU and the Member State. 

WE NOTICE that the Treaty on the European Union states: RESOLVED to continue the process of creating an ever-closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as closely as possible to the citizen in accordance with the principle of subsidiarity.

Αιτιολόγηση

WE CALL on the European Commission to strengthen the position of the regions in the EU system and take the necessary steps, in collaboration with the Member States, to extend the Principle of Subsidiarity in ARTICLE 3b in the Treaty of the European Union to specifically include the regions and local governments as suggested in the preamble to the Treaty “in which decisions are taken as closely as possible to the citizen in accordance with the principle of subsidiarity”

Stronger and more active regions is the future of Europe. The concept of the Regions of Europe, as described in more details on my web page, may benefit all parties - the EU, the Member States, the Regions as well as giving the local communities and individual citizens a more profound influence over politics.

Visit our web page “Regions of Europe - a necessity”

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Göran Hansson από Marieholm
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Αυτή η αναφορά έχει μεταφραστεί στις ακόλουθες γλώσσες

Νέα γλώσσα

Νέα

 • Temporäre Sperrung aufgehoben

  στον/-ην/-ο 19.07.2021

  Sehr geehrte Unterstützende,

  die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

  Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

  Ihr openPetition-Team

 • This is a tip from the openPetition editorial team:

  This petition is in conflict with Point 1.4 the terms of use for admissible petitions.

  Please provide a source (Link/URL) for the following quote:
  "This is necessary “to ensure that decisions are taken as closely as possible to the citizen in accordance with the principle of subsidiarity”."

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • στον/-ην/-ο 07.09.2021

  Regionalism is the only way forward for Europe.

 • στον/-ην/-ο 21.07.2021

  Regionalism är ett viktigt men underskattat verktyg för att skydda och utveckla demokratin i Euripa.

 • Anita Hansson Marieholm

  στον/-ην/-ο 20.07.2021

  The states are leading us in the wrong direction. The citizens must have more control.

 • στον/-ην/-ο 15.07.2021

  It should be easier for people to have a say on a grassroots level.

 • στον/-ην/-ο 15.07.2021

  Democracy requires that political decisions are taken as close to the citizens as possible.

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/we-call-on-the-eu-commission-to-take-the-necessary-steps-to-strengthen-the-position-of-the-regions/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition