Foreign affairs

W sprawie sprzeczności między zniesieniem wiz dla obywateli Stanów Zjednoczonych podróżujących do UE a obowiązkiem wizowym nałożonym na obywateli niektórych państw członkowskich UE podczas podróży do USA 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Obywatele czterech państw członkowskich UE (Bułgarii, Chorwacji, Cypru i Rumunii) nadal muszą uzyskać wizę uprawniającą do podróży do Stanów Zjednoczonych, ponieważ nie objęto ich jeszcze amerykańskim programem znoszenia wiz. Niemniej jednak wszystkie państwa członkowskie UE są zobowiązane udzielać obywatelom Stanów Zjednoczonych zezwolenia na 90-dniowy pobyt na swoim terytorium bez żadnych ograniczeń. Składający(-a) petycję twierdzi, że narusza to prawo UE oraz postuluje zmianę tych praktyk i również nałożenie obowiązku wizowego na obywateli Stanów Zjednoczonych, przewidującego uzyskanie wizy uprawniającej do 90-dniowego pobytu, do czasu aż cztery państwa członkowskie, których to dotyczy, nie zostaną objęte amerykańskim programem znoszenia wiz.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now