Animal rights

Om ett förbud mot all pälsdjursuppfödning i Europa och import av päls från tredjeländer  

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
71 71 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren uppmanar Europaparlamentet att förbjuda all pälsdjursuppfödning i EU och pälsimport från tredjeländer, främst Kina och Kanada. Framställaren förklarar att över 5 000 pälsdjursfarmar i Europa föder upp minkar, rävar, chinchillor och kaniner under fruktansvärda förhållanden innan de slaktar dem på ett våldsamt sätt. Framställaren hävdar även att pälsindustrin, på grund av användningen av giftiga produkter, är en av de mest förorenande industrierna i världen, både för miljön och människor.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now