Finanzen

Om bulgarisk lagstiftnings bristande överensstämmelse med förordning nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande  

А. М.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 5 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställningen rör det bulgariska justitiedepartementets förordning som godkänner standardformulär för betalningsförelägganden, ansökningar om betalningsförelägganden (artikel 410 i den bulgariska civilprocesslagen) och andra handlingar som tillhör betalningsföreläggandet. Framställaren hävdar att samma förordning strider mot EU:s lagstiftning, särskilt förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande och vissa avgöranden från Europeiska unionens domstol, som är bindande för medlemsstaterna. I det avseendet uppmanar framställaren Europaparlamentet att ingripa för att skydda medborgarnas rättigheter och säkerställa att Bulgarien efterlever EU:s lagstiftning.

Thank you for your support, А. М.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now