Arbeit

Om behovet av en oberoende utredning av skyddet för personer som anmäler brott mot unionslagstiftningen (personligt ärende) 

George Mcloughlin
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 5 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren hävdar att han när han arbetade som arbetsmiljöinspektör i Irland träffade på många fall där arbetsgivare inte följde arbetsrätten. Framställaren informerade sina överordnade om dessa misstänkta lagöverträdelser men de vidtog inga åtgärder. Framställaren beslöt därför att inleda ett formellt förfarande för tillhandahållande av information om överträdelser i enlighet med irländsk lag. Framställaren hävdar att han från det att han inlett det förfarandet fram tills att han gick i pension utsattes för disciplinära åtgärder och hot av sina överordnade. Med sin framställning vill han protestera mot det han fick utstå som anställd vid irländska arbetsplatsnämnden Workplace Relations Commission (WRC), där han anser att hans överordnade agerade som domare och part i målet.

Thank you for your support, George Mcloughlin

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now