Verwaltung

By Friedrich Kohle (Dutch) on establishing an EU emergency body to deal with emergencies like the Covid-19 outbreak 

Friedrich Kohle
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
3 Supporters 3 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched May 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja nõuab võimalikke tulevasi hädaolukordi silmas pidades, et Euroopa Parlament kehtestaks hädaolukorda käsitlevad õigusaktid, mis võimaldaksid Euroopa Komisjonil hädaolukorras nõukogu nõusolekul või ilma selleta kiiresti tegutseda, sest petitsiooni esitaja väitel on praegune kriis näidanud, et ELil puuduvad volitused kriisiga hästi toime tulla. Ta lisab, et uute hädaolukorda käsitlevate õigusaktide puhul tuleks piirduda hädaolukorra kestusega ning võimaldada komisjonil kehtestada kogu Euroopa Liidus hädaolukorras tegutsemise kord ja seda koordineerida. Nende abil peaks olema võimalik näiteks kontrollida kogu ELis toidutarnete voogu, anda meditsiiniseadmete hankimiseks ja jaotamiseks erakorralist rahalist toetust ning edastada kogu ELis meediakanalite kaudu kriisi kohta ajakohast teavet. Ta soovitab Euroopa Parlamendil ühtlasi korraldada uuringu selle kohta, kui hästi suutis ELi oma kodanikke koroonaviiruse puhangu alguses kaitsta.

Thank you for your support, Friedrich Kohle

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international