Úspech
Športy

Remove Russian teams and national soccer team from EA sports FIFA products

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Electronic Arts Inc.
14
Petícia bola naplnená
  1. Zahájená februára 2022
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Úspech

Petícia bola úspešná!

Prečítajte si správy

26. 04. 2022, 9:12

Together with other communities we have succeeded to get attention of EA to remove Russian teams from FIFA simulator! Thank you for your help and cooperation!


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz