Επιτυχία
Αθλητισμός

Remove Russian teams and national soccer team from EA sports FIFA products

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Electronic Arts Inc.
14
Το ψήφισμα έγινε δεκτό.
  1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Ανάγνωση των νέων

26/04/2022, 9:12 π.μ.

Together with other communities we have succeeded to get attention of EA to remove Russian teams from FIFA simulator! Thank you for your help and cooperation!


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα