Suksess
Sport

Remove Russian teams and national soccer team from EA sports FIFA products

Kampanjer er ikke offentlig
Kampanje tas opp
Electronic Arts Inc.
14
Begjæringen ble tatt til følge
  1. Startet februar 2022
  2. Innsamling ferdig
  3. Sendt inn
  4. Dialog
  5. Suksess

Oppropet ble vellykket!

Les nyheter

26.04.2022, 09:12

Together with other communities we have succeeded to get attention of EA to remove Russian teams from FIFA simulator! Thank you for your help and cooperation!


Bidra til å styrke innbyggermedvirkning. Vi ønsker å gjøre dine bekymringer hørt samtidig som vi forblir uavhengige.

Markedsfør nå