Médiá

Petizione per autorizzare l'utilizzo di apparati radio PMR446 fissi e mobili in Europa

Petícia je zameraná na
European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT)
1 378
Zbierka bola ukončená
  1. Zahájená septembra 2021
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Pripravte na odovzdanie
  4. Dialóg s príjemcom
  5. Rozhodnutie

23. 9. 2021 15:04

Ziel ist es, die Übersetzung aller Felder der Anfrage zu verbessern. Wir brauchen Sie, um uns zu helfen, besser in Ihre Sprache zu übersetzen.
The aim is to improve the translation of all the fields of the request. We need you to help us translate better in your language.
O objetivo é melhorar a tradução de todos os campos da solicitação. Precisamos que você nos ajude a traduzir melhor em seu idioma.


Nuevo título: AutorizzarePetizione per autorizzare l'utilizzo di apparati radio PMR446 fissi e mobili in Europa
Firmas al momento del cambio: 313


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz