Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Petizione per autorizzare l'utilizzo di apparati radio PMR446 fissi e mobili in Europa

Η αναφορά απευθύνεται σε
European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT)
1.378
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Σεπτεμβρίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

23/9/21, 3:04 μ.μ.

Ziel ist es, die Übersetzung aller Felder der Anfrage zu verbessern. Wir brauchen Sie, um uns zu helfen, besser in Ihre Sprache zu übersetzen.
The aim is to improve the translation of all the fields of the request. We need you to help us translate better in your language.
O objetivo é melhorar a tradução de todos os campos da solicitação. Precisamos que você nos ajude a traduzir melhor em seu idioma.


Nuevo título: AutorizzarePetizione per autorizzare l'utilizzo di apparati radio PMR446 fissi e mobili in Europa
Firmas al momento del cambio: 313


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα