Media

Petizione per autorizzare l'utilizzo di apparati radio PMR446 fissi e mobili in Europa

Petitionen är riktat mot
European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT)
1 378
Insamlingen är klar
  1. Startad september 2021
  2. Insamlingen är klar
  3. Förbered inlämning
  4. Dialog med mottagare
  5. Beslut

2021-09-23 15:04

Ziel ist es, die Übersetzung aller Felder der Anfrage zu verbessern. Wir brauchen Sie, um uns zu helfen, besser in Ihre Sprache zu übersetzen.
The aim is to improve the translation of all the fields of the request. We need you to help us translate better in your language.
O objetivo é melhorar a tradução de todos os campos da solicitação. Precisamos que você nos ajude a traduzir melhor em seu idioma.


Nuevo título: AutorizzarePetizione per autorizzare l'utilizzo di apparati radio PMR446 fissi e mobili in Europa
Firmas al momento del cambio: 313


Hjälp till att öka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu