Kulturë

Open Letter to the EU demanding support for the Cultural and Creative Sectors in the COVID-19 crisis

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
European Commission; EU Member States
8 599 Mbështetëse
Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.
8 599 Mbështetëse
Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.
  1. Filluar 2020
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

30.03.2020, 18:51

Shikoni dokumentin

Ceci est la version française de notre lettre ouverte à la Commission européenne et aux États membres, exigeant un soutien pour les secteurs de la culture et de la création, les créateurs culturels, particulièrement touchés par la crise COVID-19.


Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani