Πολιτισμός

Open Letter to the EU demanding support for the Cultural and Creative Sectors in the COVID-19 crisis

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
European Commission; EU Member States
8.599 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

8.599 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

30/03/2020, 6:51 μ.μ.

Προβολή εγγράφου

Ceci est la version française de notre lettre ouverte à la Commission européenne et aux États membres, exigeant un soutien pour les secteurs de la culture et de la création, les créateurs culturels, particulièrement touchés par la crise COVID-19.


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα