Kultúra

Open Letter to the EU demanding support for the Cultural and Creative Sectors in the COVID-19 crisis

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
European Commission; EU Member States
8 599
Žiadateľ petície neodovzdal petíciu.
8 599
Žiadateľ petície neodovzdal petíciu.
  1. Zahájená 2020
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Neúspešný

30. 03. 2020, 18:51

Zobraziť dokument

Ceci est la version française de notre lettre ouverte à la Commission européenne et aux États membres, exigeant un soutien pour les secteurs de la culture et de la création, les créateurs culturels, particulièrement touchés par la crise COVID-19.


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz