Kulturë

Open Letter to the EU demanding support for the Cultural and Creative Sectors in the COVID-19 crisis

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
European Commission; EU Member States
8 599 Mbështetëse

Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.

8 599 Mbështetëse

Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.

  1. Filluar 2020
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani