Kultura

Open Letter to the EU demanding support for the Cultural and Creative Sectors in the COVID-19 crisis

Podnesena je peticija
European Commission; EU Member States
8.599 Potpisnici
Zbirka je završena
  1. Pokrenut ožujka 2020
  2. Zbirka je završena
  3. Pripremite predaju
  4. Dijalog s primateljem
  5. Odluka

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada