Kultur

Open Letter to the EU demanding support for the Cultural and Creative Sectors in the COVID-19 crisis

Kampanjer er ikke offentlig
Kampanje tas opp
European Commission; EU Member States
8 599 Støttende

Ansvarlig har ikke sendt inn kampanjen

8 599 Støttende

Ansvarlig har ikke sendt inn kampanjen

  1. Startet 2020
  2. Innsamling ferdig
  3. Sendt inn
  4. Dialog
  5. Mislyktes

Bidra til å styrke innbyggermedvirkning. Vi ønsker å gjøre dine bekymringer hørt samtidig som vi forblir uavhengige.

Markedsfør nå