Plattform för medborgarinitiativ, petitioner och kampanjer

openPetition hjälper dig att skapa en egen petition, få den att nå ut och bli signerad.

Anslut dig till 7.697.776 människor för att göra dina frågor hörda.

openPetition informerar dig om medborgarnas oro som berör dig.

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Marknadsför nu