Регион: Нийл
Успех
Околна среда

Wij wensen het volledige behoud van het huidige bufferbos tussen de Molenstraat en de Stunt.

Вносителят на вносителя не е публичен
Петицията е адресирана
gemeentebestuur Niel
213 поддържащ
Петицията беше удовлетворена
  1. Започна май 2020
  2. Колекцията приключи
  3. Подадено
  4. Диалог
  5. Успех

Петицията беше успешна!

Прочетете новини

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International