Περιοχή: Niel
Επιτυχία
Περιβάλλον

Wij wensen het volledige behoud van het huidige bufferbos tussen de Molenstraat en de Stunt.

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
gemeentebestuur Niel
213 Υποστηρικτές
Το ψήφισμα έγινε δεκτό.
  1. Ξεκίνησε Μαΐου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Ανάγνωση των νέων

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition