Rajon : Niel
Sukses
Mjedis

Wij wensen het volledige behoud van het huidige bufferbos tussen de Molenstraat en de Stunt.

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
gemeentebestuur Niel
213 mbështetësit
Peticioni u pranua
  1. Filluar maj 2020
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. Sukses

Peticioni ishte i suksesshëm!

Lexoni lajme

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International