Po dokončení dialógu s prijímačom

na Na postavenie

Otázky, ktoré boli verejne prediskutované s príjemcom a ukončené rozhodnutím orgánov s rozhodovacími právomocami.

  • 1. Vytvoriť
  • 2. Mobilizujte
  • 3. Zapojte sa
Začať petíciu

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz