Kulturë

Open Letter to the EU demanding support for the Cultural and Creative Sectors in the COVID-19 crisis

Peticioni drejtohet tek
European Commission; EU Member States
8.521 mbështetësit
1% arritur 1.000.000 për objektivin e mbledhjes
  1. Filluar mars 2020
  2. Mbledhja akoma 2 muajt
  3. Nënshtrim
  4. Dialog me marrësin
  5. Vendim
Unë bie ndakort me ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave personave. Kërkuesi mund të shikojë Emri dhe vendi dhe përcjellë këtë informacion tek marrësi. unë mund të dorëheq miratimin tim në çdo kohë

kurs kohe

8.521

Nënshkrime totale

8.101

nënshkrimet Europäische Union

61

Nënshkrimet në ditë mesatarisht

03.04.2020

dita më e suksesshme e peticionit

Afiniteti ndaj temës. Çfarë ka të ngjarë të zbatohet?

56%

ndikohen drejtpërdrejt

14%

njih dikë që është i prekur

25%

ndihmë në përhapjen e çështjes

18%

do doja të informohesha rreth rezultateve

Shpërndarja gjeografike e nënshkrimeve

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani