Περιοχή: Europäische Union
Πολιτισμός

Open Letter to the EU demanding support for the Cultural and Creative Sectors in the COVID-19 crisis

Η αναφορά απευθύνεται σε
European Commission; EU Member States
8.521 Υποστηρικτές
1% έχει επιτευχθεί 1.000.000 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2020
  2. Συλλογή ακόμα 2 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Χρονική πορεία

8.521

Σύνολα υπογραφών

8.101

Υπογραφές Europäische Union

61

Υπογραφές ανά ημέρα κατά μέσο όρο

03.04.2020

την πιο δυνατή ημέρα της αναφοράς

Εγγύτητα στο θέμα. Τι είναι πιο πιθανό να συμβεί;

56%

ndikohen drejtpërdrejt

14%

njih dikë që është i prekur

25%

ndihmë në përhapjen e çështjes

18%

do doja të informohesha rreth rezultateve

Γεωγραφική κατανομή των υπογραφών

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα