Euroopan komissiota pyydetään kuulemaan neuvostoa Unkarin tilanteesta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan nojalla, jotta eurooppalaiset arvot säilytetään sellaisina kuin ne on määritelty mainitun EU-sopimuksen 2 artiklassa.

Reason

Valtaan vuonna 2010 noussut Viktor Orbánin hallitus on toteuttanut epädemokraattisia ja muukalaisvastaisia toimia, jotka ovat vastoin oikeusvaltion perusperiaatteita. Tämä tilanne heikentää EU:sta tehdyn sopimuksen 2 artiklassa määriteltyä EU-hanketta. Lisäksi Unkarin viranomaisten tuomittava tapa kohdella muuttajia herättää pelkoja siitä, että tällaiset toimet leviävät muihin jäsenvaltioihin, joiden demokratiakulttuuri on nuorta ja haavoittuvaa.

Thank you for your support, Petent from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.