Euroopa Komisjonilt taotletakse järgmist õigustoimingut: tal palutakse pöörduda nõukogu poole taotlusega käsitleda vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 7 olukorda Ungaris, et kaitsta Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 määratletud Euroopa väärtusi.

Reason

Pärast võimulepääsu 2010. aastal on Viktor Orbáni valitsus rakendanud arvukaid ebademokraatlikke, ksenofoobseid ja õigusriigi aluspõhimõtetega vastuolus olevaid meetmeid. Selline olukord kahjustab Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 määratletud ELi projekti. Lisaks tekitab rändajate vastuvõetamatu kohtlemine Ungari ametiasutuste poolt kartusi, et sellised meetmed levivad teistesse liikmesriikidesse, kus demokraatlik kultuur on alles noor ja habras.

Thank you for your support, Petent from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.